Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

De Samweek barst los.

De Samweek 2018

Van 14 tot 18 mei spelen 700 scholen de Samweek: een week waarin het elke dag Samdag is! Het ideale moment dus om verschillende activiteiten rond duurzame en veilige verplaatsingen te organiseren en er zo een leuke verkeersweek van te maken. Als dat beter past in de planning van je school, mag je ook een andere week kiezen.

In de Samweek worden de klasaffiches of het smartboard gebruikt om de leerlingen en ouders een week lang te motiveren om te stappen en trappen naar school. Er wordt dan met de hele klas samen gespaard om zoveel mogelijk beloningsstippen op je klasaffiches of –clicks op het smartboard te verzamelen.

VERPLAATSINGSWIJZEN REGISTREREN

Door de vervoerswijzen van de leerlingen vanaf drie weken voor, tijdens en drie weken na de Samweek op je persoonlijke schoolpagina op de campagnewebsite www.verkeersslang.be te registreren, worden alle gegevens omgezet naar raadpleegbare resultaten. Zo kan je school bekijken of de Samweek een al dan niet positief en blijvend effect heeft op de leerlingen en ouders. Want meten is weten. Op je schoolpagina krijg je dan het resultaat van je school te zien. De resultaten kan je gebruiken om positieve vaststellingen en/of aandachtspunten op de kaart te zetten en te communiceren naar de ouders, buurtbewoners en gemeente.

Sam de Verkeersslang wil zoveel mogelijk gegevens van scholen verzamelen om (lokale) beleidsmakers de huidige situatie te tonen, en om te laten zien hoeveel inspanning scholen leveren om de schoolomgevingen duurzamer en veiliger te maken.

AAN DE SLAG

Stap 1: Doe de voormeting en bepaal je streefdoel

Wanneer je de resultaten van de voormeting per klas hebt ingegeven op je persoonlijke schoolpagina van de campagnewebsite www.verkeersslang.be, wordt je streefdoel automatisch bepaald.
Je krijgt te zien hoeveel stippen je per klas nodigt hebt voor een vol vak op de klasaffiche.

Stap 2: Speel het spel

 • Met de klasaffiches
  Je school ontving een spelpakket voor de Samweek in maart. De affiches (kop, staart en klasaffiches) zijn de tussenstukken van Sam de Verkeersslang en vormen op het einde van de week samen een grote Sam de Verkeersslang.
  Elke dag tijdens de Samweek dat een leerling op een duurzame en veilige manier naar school komt, wordt die beloond met een beloningsstip voor op de klasaffiche. De voormeting bepaalde het streefdoel van de school en zo weet je hoeveel stippen er per klas nodig zijn. Op het einde van de week geef je de verplaatsingswijzen per klas door op je persoonlijke schoolpagina.

  Lagere school:
  Als de klas voldoende stippen behaald heeft, wordt de volle affiche op een zichtbare plaats opgehangen tussen de affiches van de kop en de staart van Sam de Verkeersslang. Zo zien de kinderen de slang groeien naarmate er meer gestapt en getrapt wordt en vormen alle affiches tezamen aan het einde van de week een grote Sam de Verkeersslang. Als de slang volledig is, zorg je als school voor een leuke activiteit als beloning.

  Kleuterschool:
  Kleuters krijgen een andere klasaffiche met grotere beloningsstippen. Als de kleuterklas voldoende stippen behaald heeft, krijgt die klas een leuke beloning.

 • Met het smartboard
  Je speelt het spel op dezelfde manier als bij de voormeting, maar nu dagelijks voor de Samweek.

Stap 3: doe de nameting

Vanaf drie weken na de Samweek (tot 10 juni 2018) doe je de nameting. Dat kan via hand-opsteking, je gebruikt hiervoor dit meetformulier, verzamelt de formulieren van alle klassen en geeft ze door via de schoolpagina op de website www.verkeersslang.be.  Met het smartboard gebeurt dit op dezelfde manier als bij de voormeting.

Resultaten

Na het ingeven van de voormeting, de Samweek en de nameting op je persoonlijke schoolpagina krijg je het resultaat van je school te zien. Die resultaten kan je gebruiken om positieve vaststellingen en aandachtspunten op de kaart te zetten en te communiceren naar de ouders, buurtbewoners en gemeente.

Win de Pimp-your-bike koffer!

Om Samscholen aan te moedigen hun verplaatsingswijzen te registreren, geven we ook dit jaar een prachtige Pimp-your-bike koffer weg vol met materiaal om alle fietsen van je school te pimpen! We selecteren een school die de drie metingen heeft ingevoerd. Een leuke beschrijving en toffe foto’s op de schoolpagina ziet Sam natuurlijk ook graag.

Vragen?
Mail sam@mobiel21.be of bel 016 23 94 65.

Veel speelplezier

 

 

Nieuws