Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

De Samweek van 8 tot 12 mei

De Samweek

Van 8 tot 12 mei spelen 197.804 leerlingen uit 915 scholen de Samweek: een week waarin het elke dag Samdag is! Het ideale moment dus om verschillende activiteiten rond duurzame en veilige verplaatsingen te organiseren en er zo een leuke verkeersweek van te maken. Als dat beter past in de planning van je school, mag je ook een andere week kiezen.

In de Samweek ruilen we de Sampaspoorten in voor klasaffiches of het smartboard om leerlingen en ouders een week lang te motiveren om te stappen en trappen naar school. Er wordt dan met de hele klas samen gespaard om zoveel mogelijk beloningsstippen op je klasaffiches of –clicks op het smartboard te verzamelen.

Klasaffiche lagere school

 

Klasaffiche kleuterschool

 

VERPLAATSINGSWIJZEN REGISTREREN

Door de vervoerswijzen van de leerlingen vanaf drie weken voor, tijdens en drie weken na de Samweek op je persoonlijke schoolpagina op de campagnewebsite www.verkeersslang.be te registreren, worden alle gegevens omgezet naar raadpleegbare resultaten. Zo kan je school bekijken of de Samweek een al dan niet positief en blijvend effect heeft op de leerlingen en ouders. Want meten is weten. Op je schoolpagina krijg je dan het resultaat van je school te zien. De resultaten kan je gebruiken om positieve vaststellingen en/of aandachtspunten op de kaart te zetten en te communiceren naar de ouders, buurtbewoners en gemeente.

Sam de Verkeersslang wil zoveel mogelijk gegevens van scholen verzamelen om (lokale) beleidsmakers de huidige situatie te tonen, en om te laten zien hoeveel inspanning scholen leveren om de schoolomgevingen duurzamer en veiliger te maken.

AAN DE SLAG

Stap 1: Doe de voormeting en bepaal je streefdoel

Wanneer je de resultaten van de voormeting per klas hebt ingegeven op je persoonlijke schoolpagina van de campagnewebsite www.verkeersslang.be, wordt je streefdoel automatisch bepaald. Ook krijg je te zien hoeveel stippen je per klas nodigt hebt voor een vol vak op de klasaffiche. Mobiel 21 streeft naar 20% meer milieuvriendelijke verplaatsingen tijdens de campagne, maar je kan dit doel voor jou school zeker ambitieuzer instellen. Zo geef je de voormeting in:

 • Optie 1/ Via hand-opsteking
  Via hand-opsteking meet je hoe de leerlingen in de ochtend zich naar school verplaatst hebben. Je gebruikt hiervoordit meetformulier (print er één per klas). Verzamel de formulieren van alle klassen en geef alles in op je persoonlijke schoolpagina op de campagnewebsite www.verkeersslang.be.
 • Optie 2/ Smartboard
  Met de digitale versie van Sam kunnen klassen de resultaten van hun metingen voor, tijdens en na de Samweek gemakkelijk meteen online invullen. De leerlingen tikken individueel op het smartboard aan met welke vervoersmodi ze die dag naar school zijn gekomen. De grootte van de bollen wijzigt naargelang het aantal keer de vervoerswijzen worden aangetikt. Met deze digitale versie kunnen kinderen meespelen op een digitaal schoolbord of op een standaardcomputer voor klassen en scholen die niet over een digitaal bord beschikken.Lees meer over de smartboardversie: http://verkeersslang.be/samweek-via-smartboardversie/ 
     

Stap 2: Speel het spel

 • Optie 1/ Met de klasaffiches
  Je school mocht begin maart het gratis spelpakket voor de Samweek ontvangen, met een affiche met de kop, een affiche met de staart van Sam, twaalf klasaffiches voor de lagere school en 4 klasaffiches voor de kleuterschool. De klasaffiches zijn de tussenstukken van Sam de Verkeersslang en vormen op het einde van de week samen met de affiche van de kop en de staart een grote Sam de Verkeersslang. Elke dag dat een leerling tijdens de Samweek op een duurzame en veilige manier naar school komt, wordt die door de leerkracht in de klas beloond met een beloningsstip voor op de klasaffiche. Op basis van de voormeting werd het streefdoel van de school bepaald. Zo weet je hoeveel stippen er per klas nodig zijn. Op het einde van de Samweek registreer je de verplaatsingswijzen per klas op je persoonlijke schoolpagina.Lagere school:
  Als de klas voldoende stippen behaald heeft, wordt de volle affiche op een zichtbare plaats opgehangen tussen de affiches van de kop en de staart van Sam de Verkeersslang. Zo zien de kinderen de slang groeien naarmate er meer gestapt en getrapt wordt en vormen alle affiches tezamen aan het einde van de week een grote Sam de Verkeersslang. Als de slang volledig is, zorg je als school voor een leuke activiteit als beloning.
  Kleuterschool:
  Kleuters krijgen een andere klasaffiche met grotere beloningsstippen. Als de kleuterklas voldoende stippen behaald heeft, krijgt die klas een leuke beloning. Zo zien de klasaffiches van de kleuters eruit:
 • Optie 2/ Met het smartboard
  Zie optie 2 van stap 1. Je speelt het spel op dezelfde manier als bij de voormeting, maar nu dagelijks voor de Samweek.

Stap 3: doe de nameting

Vanaf drie weken na de Samweek tot uiterlijk 12 juni 2017 doe je de nameting.

 • Optie 1/ Via hand-opsteking
  Via hand-opsteking meet je hoe de leerlingen in de ochtend zich naar school verplaatst hebben. Je gebruikt hiervoordit meetformulier (print er één per klas). Verzamel de formulieren van alle klassen en geef alles in op je persoonlijke schoolpagina op de campagnewebsite www.verkeersslang.be.
 • Optie 2/ Met het smartboard
  Zie optie 2 van stap 1. Je speelt het spel op dezelfde manier als bij de voormeting, maar nu op drie weken na de Samweek.

Resultaten

Wanneer je de de voormeting, Samweek en nameting hebt ingegeven op je persoonlijke schoolpagina krijg je het resultaat van je school te zien. Die resultaten kan je gebruiken om positieve vaststellingen en/of aandachtspunten op de kaart te zetten en te communiceren naar de ouders, buurtbewoners en gemeente. Sam de Verkeersslang wil zoveel mogelijk gegevens van scholen verzamelen om (lokale) beleidsmakers de huidige situatie te tonen en te laten zien hoeveel inspanning scholen leveren om de schoolomgevingen duurzamer en veiliger te maken.

Win de Pimp-your-bike koffer!

Om Samscholen aan te moedigen hun verplaatsingswijzen te registreren, geven we een prachtige Pimp-your-bike koffer weg vol met materiaal om alle fietsen van je school te pimpen! We selecteren een school uit alle scholen die de drie metingen hebben ingevoerd. Extra punten kunnen verdiend worden door een mooie beschrijving en/of mooie foto’s toe te voegen op jullie schoolpagina.

Heb je nog vragen? Mail ons op sam@mobiel21.be of bel naar 016 23 94 65.

Moge de beste winnen!

Nieuws