Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Sam helpt je school om data te verzamelen

Met de handige tool om verplaatsingswijze per klas te registeren, helpt Sam jouw school om data te verzamelen, en je krijgt meteen te zien wat het resultaat voor jouw school is. Ook zal je in de mogelijkheid zijn om over de jaren heen voor jouw school de gegevens bij te houden.

We hopen dit jaar massaal veel gegevens te verzamelen om aan (lokale) beleidsmakers te tonen wat de huidige situatie is, en om te laten zien hoeveel inspanning scholen leveren, om de schoolomgevingen veiliger te maken.

VoEr de voormeting uit

Impact-meting start met een goede voormeting. Drie weken voor de campagne, voer je de voormeting uit. Op basis van de resultaten van deze meting, bepaal je het streefdoel voor jouw school. Je kan op twee manieren te werk gaan

1/ Via hand-opsteking meet je hoe de leerlingen in de ochtend zich naar school verplaatst hebben. Je gebruikt hiervoor dit meetformulier (print er één per klas). Verzamel de formulieren van alle klassen en geef alles in op de sam-website.

2/ Scholen die dit wensen, kunnen ook hun metingen  rechtstreeks online invullen via de Smartboard versie (meer hierover hieronder).

 Bepaal je streefdoel 

Wanneer je de resultaten van de voormeting per klas hebt ingegeven op de webiste, wordt je streefdoel automatisch bepaald. Ook krijg je te zien hoeveel stippen je per klas nodigt hebt voor een volle sticker, en hoeveel stickers je nodig hebt voor een volle slang. Mobiel 21 streeft naar 20% meer milieuvriendelijke verplaatsingen tijdens de campagne, maar je kan dit doel voor jou school zeker ambitieuzer instellen.

 MEet via Smartboard  (Optioneel)In plaats van meten door handopsteking, klikt elke leerling (per klas) de afbeelding van zijn/haar verplaatsingswijze van die dag op het smartboard aan. De grootte van de bollen wijzigt naargelang het aantal keer de vervoerswijzen worden aangeklikt.

TSG_digibordview_085350

Zorg ervoor dat:

1/ je alle deelnemende klassen online hebt ingevoerd (bij Aan de slag);
2/ je alle deelnemende leerkrachten de logingegevens van de school hebben, om de metingen per klas digitaal in te geven.
Lees meer over de smartboardversie>>

BEKIJK DE IMPACT

Wanneer je alle metingen (voor, tijdens en na) hebt ingevoerd, dan kan je de impact van de campagne op de vervoerswijze van de leerlingen bekijken. Wanneer je school volgend jaar opnieuw deelneemt, kan je de resultaten van de verschillende jaren met elkaar vergelijken.

test

Nieuws