Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Duurzame mobiliteitsweek

Wat is een duurzame mobiliteitsweek?

Gedurende een mobiliteitsweek probeer je het autoverkeer zoveel mogelijk te beperken. Het is in de eerste plaats een bewustmakingsactie om leerlingen en leerkrachten te stimuleren om zich op milieuvriendelijke wijze naar school te verplaatsen. Een mobiliteitsweek biedt hen de kans om zelf te ontdekken dat ze ook zonder de auto op een veilige en aangename manier naar school kunnen gaan.

Doel

  • Een grotere zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid creëren voor kinderen in het verkeer.
  • Chaotische verkeers- en parkeersituaties aan de schoolpoort verminderen.
  • Veilig woon-schoolverkeer stimuleren.
  • Milieuvriendelijk woon-schoolverkeer bevorderen.
  • De automobilisten worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Tijdens een mobiliteitsweek stimuleer je niet alleen milieuvriendelijke verplaatsingen, je werkt ook aan verkeersveiligheid. De zachte weggebruiker staat centraal en alternatieve vervoerswijzen worden in de kijker geplaatst.

Voordelen van de actie

  • Te voet gaan en fietsen zijn goed voor het milieu.
  • Te voet gaan en fietsen zijn gezond.
  • Kinderen doen meer ervaring op in het verkeer. Ze worden zelfstandig en weerbaar.
  • Milieuvriendelijke verplaatsingen verminderen de verkeersdrukte aan de schoolpoort.
  • Het is goedkoper.

Doelgroep

Leerlingen, ouders, leerkrachten en directies.

Hoe ga je te werk?

Bij de organisatie van een mobiliteitsweek komt heel wat kijken. Gedurende een volledige schoolweek, die je zelf op voorhand bepaalt, probeer je het autoverkeer van en naar school zoveel mogelijk te beperken en het verkeer in het algemeen zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken door alternatieve vervoermiddelen te gebruiken.