Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Scholenovereenkomst

Wat is een scholenovereenkomst?

Een overeenkomst over verkeer en mobiliteit die een gemeente met haar scholen voor een vastgelegde periode afsluit. Het gaat om een geheel van maatregelen en initiatieven die gemeente, directies, ouders en andere mogelijke betrokken partijen samen realiseren binnen een afgesproken termijn.

Een scholenovereenkomst kan bestaan uit initiatieven en maatregelen op het vlak van infrastructuur, informatie, sensibilisatie, educatie of vervoersorganisatie. De partners nemen elk specifieke taken en engagementen op zich.

Voorbeelden van initiatieven zijn:

 • Een bereikbaarheidsplan voor de scholen in de gemeente opstellen en verspreiden.
 • Alternatieve fietsroutes ontwikkelen.
 • Bestaande fietsroutes optimaliseren.
 • Intensiveren van educatieve en praktijkgerichte activiteiten.
 • Intensiveren van verkeerstoezicht in de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Organiseren van autovrije schooldagen.
 • Opmaken van een schoolvervoerplan.
 • Opstarten van een fietspool.

Doel van een scholenovereenkomst

 • De verkeersveiligheid op schoolroutes verhogen.
 • De verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving verbeteren.
 • Milieuvriendelijke verplaatsingen naar school stimuleren.

Voordelen van een scholenovereenkomst

 • Een actievere betrokkenheid van alle partners.
 • Meer structurele initiatieven.
 • Onderlinge motivatie van de partners.
 • Continue aandacht voor verkeer en mobiliteit op verschillende niveaus en terreinen.
 • Meer kans op effectieve realisaties.
 • Afspraken worden meer en beter opgevolgd en geëvalueerd.

Doelgroep

Gemeenten (schepen van Verkeer, politiediensten, …) in samenwerking met scholen.

Aanbod scholenovereenkomst

Neem een kijkje in de Handleiding Scholenovereenkomst voor meer informatie.

Gemeenten kunnen voor deze begeleiding terecht bij Mobiel 21 via info@mobiel21.be.