Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Schoolvervoerplan

Wat is een schoolvervoerplan?

Een schoolvervoerplan is een geheel van maatregelen, uitgewerkt met de directie van een school, het leerkrachtenkorps, leerlingen en ouders om het aandeel milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school te verhogen.

Doel van een schoolvervoerplan

Een toename van het aantal milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school op een veilige manier.

Voordelen van een schoolvervoerplan

 • De genomen maatregelen zijn duurzaam.
 • Het plan is ontwikkeld op basis van gebruikersinformatie.
 • Verschillende partners werken samen aan maatregelen op lange en korte termijn.
 • Een school kan zelf specifieke problemen aankaarten en oplossingen voorstellen.
 • Het stimuleert mensen om autoritten om te zetten in verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.
 • De aanpak is totaal. De hele vervoersproblematiek wordt in kaart gebracht en alternatieven worden aangereikt.

Doelgroep

De school in samenwerking met de gemeente, politie en/of provincie.

Opmaak van een schoolvervoerplan

Het opmaken van een schoolvervoerplan bestaat uit drie delen:

De knelpuntennota (1)

Die geeft zicht op de huidige verplaatsingen, het bestaande vervoersaanbod en de knelpunten op schoolroutes en in de schoolomgeving.

Het actieplan (2)

Het actieplan probeert het gedrag van mensen te beïnvloeden door educatie, informatie en bewustmaking om zo de vervoersvraag te beheersen. Het plan bevat maatregelen voor betere vervoersvoorzieningen, een betere infrastructuur en meer verkeersveiligheid.

De evaluatie (3)

Het effect van de maatregelen dient tijdig in kaart gebracht te worden zodat er bijgestuurd kan worden.

Een geïntegreerd actieplan

Het actieplan verbetert de volgende factoren en stemt ze op elkaar af:

 • Informatie: bijvoorbeeld een schoolroutekaart met veilige fiets- en staproutes naar school
 • Sensibilisatie: bijvoorbeeld autovrije schooldagen of de campagne Sam de Verkeersslang kunnen bijdragen tot bewuste verplaatsingen
 • Educatie: bijvoorbeeld het uitwerken van een verkeerseducatieve route of door fietsvaardigheidstraining leerlingen vaardiger in het verkeer maken
 • Vervoersorganisatie: bijvoorbeeld fietspool, voetpool, carpool of het openbaar vervoer als alternatieven voor autoverplaatsingen
 • Infrastructuur: duurzame en veilige routes en een schoolomgeving op maat van de meest kwetsbare weggebruikers

De handleiding Schoolvervoerplan kan je aanvragen via publicaties of hier downloaden als pdf.