Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Verkeerseducatieve route

Verkeers- en mobiliteitseducatie?

Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat verder dan de traditionele verkeersopvoeding in de klas en beperkt zich niet tot het bijbrengen van regels en verkeersborden.

Verkeerseducatie geeft kinderen inzicht in verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ze leren hoe ze zich tussen andere weggebruikers in het verkeer zelfstandig en veilig moeten gedragen. Ze leren dat niet alleen in de klas of in een verkeerspark, maar ook op straat in reële situaties.

Mobiliteitseducatie leert kinderen over mobiliteit en haar maatschappelijke gevolgen. De mogelijkheden en grenzen van mobiliteit en milieuvriendelijk woon-schoolverkeer komen ook aan bod.

Wat is een verkeerseducatieve route?

Een verkeerseducatieve route of kortweg VERO is een vaste uitgestippelde route in de directe schoolomgeving langs verkeerssituaties die relevant en leerrijk zijn voor kinderen. Je kan een VERO te voet of met de fiets afleggen. De VERO houdt een leerproces in over het verkeer, de verkeersborden en -regels, je eigen houding op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden. Op die manier geef je verkeers- en mobiliteitseducatie in reële en bestaande verkeerssituaties waarmee de kinderen dagelijks in contact komen.

Een concrete handleiding bij de route zorgt voor didactisch materiaal op maat voor leerkrachten, ouders en begeleiders die kinderen in de praktijk vertrouwd willen maken met het verkeer. Die leidraad bevat onder meer foto’s met situatiebeschrijvingen, oefeningen met achtergrondinfo en besprekingen van verkeersregels of -borden. Mobiel 21 werkt op vraag van scholen een dergelijke handleiding uit.


Doelgroep

Leerkrachten en leerlingen.

Voordelen van verkeers- en mobiliteitseducatie in het basisonderwijs

  • Kinderen leren zich op jonge leeftijd veilig te gedragen in het verkeer.
  • Kinderen leren op jonge leeftijd rekening te houden met andere weggebruikers.
  • Kinderen worden op jonge leeftijd gestimuleerd om milieuvriendelijk vervoer te gebruiken.
  • Kinderen vinden het leuk en er zijn voldoende boeiende technieken om hen aan te bieden.

Scholen die ingeschreven zijn, kunnen zich tot 1 december kandidaat stellen voor een gratis inhoudelijke begeleiding bij het opmaken van een verkeerseducatieve route.

Terug naar het overzicht begeleidingen