Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Doel

Sam de Verkeersslang is een spelcampagne die speciaal voor kinderen ontwikkeld werd. Het heeft als doel kinderen en ouders te stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. De laatste editie van de Sam de Verkeersslang-campagne werd gespeeld in schooljaar 2018-2019.

beter milieuHet grote aantal verplaatsingen met de auto zorgt voor meer verkeer en brengt heel wat negatieve gevolgen met zich mee voor het milieu, zoals luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgen dat de aarde opwarmt. Minder autoverplaatsingen hebben een positieve impact op het milieu.

VERSTERKEN VAN FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID

Verplaatsingen te voet of met de fiets zijn goed voor de ontwikkeling van een kind, zowel op motorisch vlak (bevorderen van gezondheid door beweging) als dynamisch-affectief vlak (bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid). Kinderen vinden het aangenaam om zelfstandig naar school te gaan. Ze doen dat meestal samen met vrienden en klasgenoten, waardoor hun sociale contacten rijker worden. Kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, kunnen zich bovendien beter concentreren in de klas.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Schoolomgevingen trekken veel verkeer aan. Door de vastliggende schooltijden verplaatst een groot aantal personen zich op hetzelfde moment naar de schoolpoort en neemt de verkeersdrukte toe in de schoolomgeving. Om dit probleem grondig aan te pakken, is een jaarlijkse campagneweek onvoldoende. Met Woensdag Samdag willen we inzetten op regelmaat en gewoontevorming door het hele jaar aandacht te hebben voor milieuvriendelijkheid en verkeersveiligheid.

Spiraal

Daar staat tegenover dat ouders de schoolomgeving of de schoolroute vaak te gevaarlijk vinden, of het gemakkelijker of praktischer vinden om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Dit heeft als gevolg dat steeds meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Hierdoor doen ze minder ervaring op met fietsen in het verkeer en verliezen ze net een stuk zelfstandigheid.

Naar de Samweek