Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Resultaten

Al 10 jaar lang stappen, fietsen of rollen kinderen met Sam de Verkeersslang naar school, en werden er massa’s stickertjes geplakt als beloning. Mét effect. Jaarlijks doen de leerlingen van zo’n 700 kleuter- en lagere scholen verspreid over Vlaanderen en Brussel mee met de campagne. Daarmee bereiken we 8.839 klassen en 182.754 leerlingen!

MODAL SPLIT

Vóór de campagne gaat in de deelnemende scholen gemiddeld bijna 50% van alle kinderen met de auto naar school, dat zijn elke dag 90.000 autoritten. Tijdens de campagne daalt het autogebruik naar 30%. Dat zijn elke dag 30.000 autoritten minder! Sam de Verkeersslang heeft een blijvend effect: drie weken na de campagne zijn er nog steeds elke dag 10.000 autoritten minder dan voor de campagne.

besparing

Elke dag besparen we zo 6.000 kg CO², dat is de dagelijkse CO² opname van 220 bomen. Op het einde van de vijfdaagse campagneweek gaat het om 30.000 kg CO².

SPREIDING 

Spreiding van de Samscholen over de provincies.

co2 TELLER

Het groene diagram rechtsboven op deze website toont aan hoeveel CO₂ alle Sam-scholen samen tijdens de Samweek campagne bespaard hebben. Het vertelt je wat de impact is van de SAM-schoolen die een week lang inzetten op duurzame verplaatsingen. De CO₂-waarde beneden van het diagram toont het aantal ton CO₂ dat reeds bespaard werd. Daarboven zie je het aantal jonge boompjes die men zou moeten planten om die hoeveelheid CO₂ te compenseren. De groene bladeren van de boom tonen de vooruitgang richting de CO₂- besparingsdoelstelling, namelijk 20% minder autogebruik tijdens de campagne ten opzichte van de voormeting.

Deze resultaten worden gemeten aan de hand van de gemiddelde woon-school afstand en het aantal duurzame verplaatsingen die scholen ingeven voor en tijdens de campagne.

Bekijk hier een overzicht van de voorbije edities.