Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Gemeentelijke Basisschool Schransdries

Bekijk resultaten van vorige edities:

Onze school neemt deel aan 10/10, het verkeersproject van Provincie Antwerpen.
Wij vinden het belangrijk onze kinderen veilig te leren handelen in het verkeer.
Dankzij de provincie Antwerpen ontvangt onze school hiervoor ook budgetten.
We kregen al 5 fietsen van hen!

Praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie

Scholen die praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie op de agenda zetten, helpen jonge kinderen op te groeien tot zelfstandige en vaardige verkeersdeelnemers. Leerlingen moeten goed kunnen fietsen en een aantal verkeersgedragingen onder de knie hebben. Eerst oefenen ze best in een beschermde omgeving en daarna in het echte verkeer.

Betrokkenheid van de ouders

Scholen kunnen invloed uitoefenen op het verkeersgedrag van ouders. Het is belangrijk dat scholen ouders voldoende informeren en sensibiliseren om te komen tot een autoluwe schoolomgeving en voorbeeldgedrag in het verkeer.

Een veilige schoolomgeving

De directe schoolomgeving en de weg er naartoe moeten zo veilig mogelijk zijn. Kinderen willen zich veilig en zelfstandig kunnen bewegen. Daarvoor zijn maatregelen nodig op het gebied van infrastructuur en van communicatie. Niet alleen de school en de leerlingen zelf dragen bij tot een veilige schoolomgeving. Ook de gemeente, de buurtbewoners, de politie en de ouders kunnen hun steentje bijdragen.

Resultaat

  • Stappen
  • Fietsen
  • Bus
  • Trein/Tram/Metro
  • Carpoolen
  • Auto

Foto's