Terug naar de EU site Kid's Corner Links FAQ Inloggen

Stedelijke Basisschool Beveren

De school is gelegen langs een dorpsstraat die evenwijdig loopt met de zeer drukke Kortrijkseweg (N43 Kortrijk – Gent). De N43 snijdt Beveren-Leie in 2 delen. Ten noordwesten ervan (waar de school gelegen is) bevinden zich de woonkernen (-wijken) waar de meeste kinderen wonen. Die kinderen komen meestal te voet of met de fiets, alhoewel er daar in de buurt drukke straten zijn (Kleine Heerweg, Grote Heerweg) waardoor bepaalde ouders hun kinderen met de wagen naar school brengen. Het deel ten zuidoosten van de Kortrijkseweg is landbouwgebied en dunner bevolkt. Weinig kinderen steken zelfstandig de Kortrijkseweg over; de kruispunten (zelfs met lichten) zijn gevaarlijk. De afstanden zijn er ook groter (> 1 km). Ouders brengen hun kinderen met de wagen, alsook de ouders die buiten Beveren-Leie wonen. Die specifieke situatie leidt ertoe dat wij als school 4 begeleide rijen organiseren naar drukke kruispunten : Schoolstraat, Tomberg, Kerkdreef (woonkernen) en de Kortrijkseweg. De school beschikt over een ruime schoolparking waardoor de verkeersdrukte bij het begin en het einde van de schooldag nogal meevalt.

Die specifieke situatie (ligging, afstanden, bereikbaarheid) bepaalt in grote mate het verplaatsingspatroon dat vrij stabiel is, ondanks acties om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Daarbij komt het feit dat de school op haar domein voor- en naschoolse opvang organiseert. De meeste ouders die van de opvang gebruik maken, brengen en halen hun kinderen met de wagen.

De school heeft binnen de ouderraad een actieve werkgroep verkeer die bewustmakingsacties ondersteunt zoals ‘gezien worden’ (het verplicht dragen van het fluojasje tijdens de periode van het winteruur en tijdens alle leeruitstappen), fietscontroles, hulp bij praktische verkeerslessen (in functie van het behalen van de diverse brevetten), de OVSG-fietsproef einde zesde leerjaar in de schoolomgeving. 

Stefaan Dewaele
directeur
08-10-2015

Resultaat

27%
73%
0%
0%
0%
14%
13%
Voormeting
33%
67%
0%
0%
0%
18%
15%
Samweek
33%
67%
0%
0%
0%
24%
9%
Nameting
  • Stappen
  • Fietsen
  • Bus
  • Trein/Tram/Metro
  • Carpoolen
  • Auto

Foto's